AFDELING
HASSELT


LOCATIE

C.C.Hasselt
Kunstlaan 5
3500 Hasselt

WANNEER

Op maandag
van 13 u 45 tot 16 u

LIDGELD

75 euro/jaar (inclusief voordracht, verslag, koffie, vestiaire)

IBAN

BE08 3350 2442 1313
t.n.v. ADL Hasselt

CONTACT

Marleen Swinkels-Sempels
011/24.23.80

De actualiteit verbindt gisteren en morgen.
De actualiteit is veelkleurig en meerduidig.
De actualiteit roept vragen op en zoekt naar antwoorden…

ADL-Hasselt wil via een waaier aan actuele themalezingen uw denken en leven
van elke dag verrijken!

PROGRAMMA 2020-2021

Voortschrijdend inzicht…
woorden die zekerheden van weleer een onzekere dimensie geven
woorden die beslissingen allerhande telkens weer in een ander perspectief plaatsen
woorden die ons voortdurend naar een balans doen zoeken tussen het wenselijke, het haalbare, het verantwoorde.

In deze context hebben wij als bestuur dan ook naar de nabije toekomst van ADL-Hasselt gekeken. We hebben gewikt en gewogen en zo brachten de steeds wisselende beperkende maatregelen, de grootte en samenstelling van ons publiek, de geringe toegelaten bezoekerscapaciteit van het cultuurcentrum, de onzekere afspraken met sprekers … ons tot het besluit om onze activiteiten nu best een jaar op te schorten.

Dit doen we met pijn in het hart maar ondertussen blijven we wel voor u de actualiteit op de voet volgen, boeiende thema's sprokkelen en inspirerende sprekers zoeken zodat we ook in de toekomst actueel denkend met vertrouwen door het leven kunnen gaan.

Samen met u hopen we dat het 'voortschrijdend inzicht' lichtpunten voor een ADL- heropstart 2021-2022 mag bevatten. Ondertussen wensen we u allen een goede gezondheid en een positieve kijk op de dag van morgen.

U hoort zeker nog van ons.