VISIE

Actueel Denken en Leven is een pluralistische vereniging die sinds 1970 voordrachten organiseert.
De gastsprekers zijn specialisten in hun vak.

DOELGROEP

Actueel Denken en Leven richt zich tot allen die voor degelijk onderbouwde informatie kiezen en recente ontwikkelingen in de samenleving wensen te volgen.

ABONNEMENT

Elke afdeling heeft haar eigen programma en abonnementsformule.

VOORDRACHTEN : THEMA'S

  • ontwikkelingen in wetenschap, geneeskunde en technologie
  • hete maatschappelijke hangijzers
  • prangende socio–economische thema’s
  • nationale of internationale politieke en beleidsmatige evoluties
  • nieuwe pedagogische, psychologische of sociologische inzichten
  • hedendaagse literatuur en architectuur, vernieuwende uitingen van kunst en cultuur
  • actuele filosofische of levensbeschouwelijke stromingen en trends voor de nabije toekomst