AFDELING
KORTRIJK


HISTORIEK

LOCATIE

C.C. Guldenberg
Acaciastraat 1
8560 Wevelgem

WANNEER

Op donderdag
van 14 u tot 16 u

LIDGELD

30 euro/ half jaar

IBAN

BE77 5512 8800 0042
t.n.v. ADL Kortrijk

NOOT

Zowel dames als heren kunnen lid worden.

De lezingen zijn toegankelijk voor niet-leden mits bijdrage van 10 euro per lezing.

CONTACT

Jacqueline Van Dorpe-Marchal
0486/ 23.72.93
Goedele Van Dorpe-De Coninck
056 / 21.36.98
Mieke Lecluyse-Debeurme
056/22.64.31
cc Guldenberg

PROGRAMMA 2021-2022

13 januari 2022 | 14 uur | C.C. Guldenberg
Op zoek naar de thematische eenheid bij Marcel Proust in zijn meesterwerk: “A la recherche du Temps Perdu”
De Heer Bart STOUTEN, Producer- presentator VRT

27 januari 2022 | 14 uur | CC Guldenberg
Bewegen als Medicijn
De Heer Wim DERAVE, Professor UGent

17 februari 2022 | 14 uur | CC Guldenberg
Wat bomen ons vertellen: een geschiedenis van de wereld in jaarringen
Mevrouw Valérie TROUET, Professor University of Arizona

24 februari 2022 | 14 uur | CC Guldenberg
De eerste wereldoorlog van de 21 ste eeuw: Afghanistan, grootmachten en kleine mensen
De Heer Gie GORIS, Journalist en ex-hoofdredacteur MO*

10 maart 2022 | 14 uur | CC Guldenberg
Covid 19, een motor voor een kentering in (on)duurzaam toerisme
Mevrouw Dominique VANNESTE, Professor KULeuven

31 maart 2022 | 14 uur | CC Guldenberg
Viering 50 jaar - Actueel Denken en Leven Kortrijk
Orchestre International du Vetex - Gevolgd door receptie